ბიზნეს სესხი


მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ალფა ექსპრესი“ იურიდიული პირებს სთავაზობს სესხებს საუკეთესო პირობებით. 

სესხის პირობები:

სესხის მოცულობა 100 000 ლარამდე;

მაქსიმალური ვადა : 5 წელი;

წლიური საპროცენტი განაკვეთი თვეში 2%;

წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 28,06%;

სესხის გადახდა თვეში ერთხელ;

სესხის დაფარვის გრაფიკი მთლიანად მორგებულია მსესხებლის მოთხოვნებზე;

შესაძლებელია სესხის დაფარვა საშეღავათო პერიოდით;

ბიზნეს სესხის მისაღებად კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს ფინანსური ანგარიშგების ამსახველი დოკუმენტაცია და

სესხზე შემოთავაზებული შესაძლო უზრუნველყოფა. (ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან ან ავტო მანქანის ტექნიკური პასპორტი).