იპოთეკური სესხი


მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ალფა ექსპრესი“ გთავაზობთ იპოთეკურ სესხს ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის საუკეთესო პირობებით. ჩვენთან გაიცემა სესხი ნებისმიერი საჭიროებისათვის უძრავი ქონების უზრუნველყოფი.  

სესხის პირობები:

სესხის მოცულობა 100 000 ლარამდე;

სესხის მაქსიმალური ვადა: წელი;

წლიური საპროცენტო განაკვეთი თვეში 2%;

წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 28,17 %;

სესხის გადახდა თვეში ერთხელ;

მსესხებლის ასაკი 21-65 წლამდე;

შესაძლებელია სესხის დაფარვა 6 თვემდე საშეღავათო პერიოდით.

იპოთეკური სესხის მისაღებად მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან უძრავი ქონების შესახებ და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.