მისია და ხედვა


მისია- მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ალფა-ექსპრესის“ მისიაა მომხმარებლის უზრუნველყოფა ადვილად ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი საფინანსო მომსახურეობით.  ჩვენ საქმიანობას ძირითადად წარმოადგენს სამომხმარებლო სესხების შეთავაზება. ჩვენ გვჯერა, რომ მაქსიმალურად მორგებული ფინანსური სერვისის შეთავაზებით ხელს შევუწყობთ ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებასა და არსებული სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ხედვა- „ალფა-ექსპრესის“ ხედვაა, გავხდეთ უპირატესი არჩევანი მოსახლეობისათვის, უზრუნველვყოთ ისინი ეფექტური, მაღალპროფესიული და მომხმარებელზე ორიენტირებული  მომსახურებით, რაც ხელს შეუწყობს მათი მიზნების განხორციელებას.