რეპორტინგი


2016 წლის ფინანსური ანგარიშგება რეპორტინგი

 

2017 წლის ფინანსური ანგარიშგება რეპორტინგი

 

2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება რეპორტინგი

 

2019 წლის ფინანსური ანგარიშგება რეპორტინგი