ეროვნული ბანკის ანგარიშგებები


პირველი კვარტალი  2018 წელი

მეორე კვარტალი  2018 წელი

მესამე კვარტალი  2018 წელი

მეოთხე კვარტალი  2018 წელი

პირველი კვარტალი  2019 წელი

მეორე კვარტალი 2019 წელი

მესამე კვარტალი 2019 წელი

მეოთხე კვარტალი 2019 წელი

პირველი კვარტალი 2020 წელი

მეორე კვარტალი 2020 წელი

მესამე კვარტალი 2020 წელი

მეოთხე კვარტალი 2020 წელი

პირველი კვარტალი 2021 წელი

მეორე კვარტალი 2021 წელი

მესამე კვარტალი 2021 წელი

მეოთხე კვარტალი 2021 წელი

პირველი კვარტალი 2022 წელი

მეორე კვარტალი 2022 წელი

მესამე კვარტალი 2022 წელი